En Etkili 9 Pazarlama Stratejisi

Her departmanda olduğu gibi pazarlamada da strateji hazırlamak atılması gereken ilk adımdır. Profesyoneller, pazarlama stratejisi hazırlarken hangi araçları kullanması gerektiğini araştırmak için büyük vakit harcarlar. Bu yazımızda size en etkili 10 pazarlama stratejisi sunacağız.

Neden İlişkili Pazarlama (Cause Marketing)

cause marketing

Neden ilişkili pazarlama, biri kar amacı güden biri de kar amacı gütmeyen iki organizasyonun ortaklaşa çalışarak karşılıklı fayda sağlamasıdır. Bir diğer deyişle sosyal sorumluluk kampanyaları da denilebilir. Cause marketing, bir kuruluş tarafından yapılan vergiden düşürülen bağışlarla karıştırılmamalıdır. Neden ilişkili pazarlama, tüketicilerin iyi hissetmesini sağlar. Bu kampanyaların asli amacı, tüketicilerin markanızla bir bağ kurup dünyayı daha iyi hale getirme tutkularını paylaştığınızı düşünmeleridir.

Bilgi: ABD’deki tüketicilerin %90’ı iki marka arasında kaldıklarında neden ilişkili pazarlama kullanan markaları tercih ediyor.

Kişisel Satış

kişisel satış

Bütünleşik pazarlama iletişimi elementlerinden biri olan kişisel satış, direkt olarak isminden de belli olacağı gibi ürünlerinizi tüketiciye kişisel olarak satma çabalarına denir. Bu modelde, satış danışmanları tüketicilerle, tüketicilerin evlerinde ya da farklı noktalarda görüşerek ürünlerinizi tanıtmaya ve satmaya çalışırlar. Avon, Herbalife ve Amway pazarlama stratejisi olarak kişisel satışı sıklıkla kullanmaktadırlar.

Bilgi: Tüketicilerin %50’den fazlası bir yıl içerisinde bir kişisel satış temsilcisinden en az bir kez alışveriş yapıyor.

Ortak Markalama

ortak markalama

Bir pazarlama stratejisi olarak ortak markalama, en az iki markanın birleşerek tek bir ürün ya da hizmetin pazarlamasını yapmasıdır. Markalar, bir ürünün değerini ve tanıtımın ikna ediciliğini arttırmak için güvenilirliklerini birleştirirler. Bu sayede tüketiciler bir mağazaya girdiklerinde ürünü almaya daha yatkın hale gelmektedirler. Ek olarak, ortak markalama diğer üreticilerin ürün ya da hizmeti kopyalamasını engeller.

Bilgi: Tüketiciler ortak markalamayı hali hazırda güvendikleri bir markanın başka bir marka ve ürüne olan onayı şeklinde algılayarak, satın almaya daha yatkın hale gelirler.

Edinilen Medya / Halkla İlişkiler

halkla ilişkiler

Edinilen medya ücretli reklam dışında kalan tanıtım faaliyetleridir. Sosyal medya takdiri, kulaktan kulağa pazarlama, televizyon veya radyoda bahsedilme, bir gazete makalesi gibi çeşitleri vardır. Halkla ilişkilerde en önemli nokta doğal olarak o mecrada yer alınmasıdır. Geleneksel reklam gibi satın alınılmaz. Bir pazarlama stratejisi olarak halkla ilişkileri kullanmak tüketicilerin markaya olan güvenini yüksek olarak arttırmaktadır.

Bilgi: Tüketicilerin %92’si edinilen medya paylaşımlarına güveniyor.

Satın Alma Noktası İletişimi

Bütünleşik pazarlama iletişimi elementlerinden bir diğeri olan satın alma noktası iletişimi, basitçe mağazaya gelmiş olan tüketiciye yönelik yapılan ürün gösterimi, kuponlar gibi iletişim faaliyetlerinin yürütüldüğü pazarlama stratejisidir.

Bilgi: Mağazaya gelen tüketicilerin %80’i daha önceden planlamadığı bir satın almayı gerçekleştiriyor.

Dijital Pazarlama

dijital pazarlama

Dijital pazarlama, internet yoluyla pazarlama faaliyetleri yürütmektir. Mobil pazarlama, e-mail pazarlaması, arama motoru pazarlaması, sosyal medya pazarlaması gibi bileşenlerden oluşur. Marka görünürlüğünü arttırmak ve direkt olarak e-ticaret yoluyla satış yapmak için kullanılan dijital pazarlama, genel olarak televizyon, radyo ve basılı reklamların internet ortamına uyarlanması yoluyla sürdürülür. Elbette teknolojinin getirdiği retargeting, konum bazlı pazarlama gibi kolaylıkları da sıklıkla kullanılmaktadır. Dijital pazarlamayı pazarlama stratejisi olarak kullanma oranı günden güne artarken eMarketer‘a göre dijital pazarlama harcamaları 2019 yılında geleneksel pazarlama harcamalarını geçecektir.

Bilgi: Küresel e-ticaret hacminin 2021 yılında 4.5 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir.

Kulaktan Kulağa Pazarlama

kualktan kulağa pazarlama

Kulaktan kulağa pazarlama, ücretsiz ve organik yollarla markanın adının kulaktan kulağa yayılmasının sağlandığı ve güvenilirliğinin yüksek olması sebebiyle diğer tutundurma faaliyetlerine göre çok daha yüksek yatırım getirisi bulunan bir pazarlama stratejisidir. Bir arkadaşın ya da aile üyesinin önerisi tüketicilerdeki güveni yüksek oranlarda arttırmaktadır. Kulaktan kulağa pazarlama sözlü olmak zorunda değildir. Çevrimiçi ürün yorumları ve görüşleri de bir arkadaştan alınan tavsiye işlevi görmektedir.

Bilgi: Kulaktan kulağa pazarlama yıllık 6 trilyon dolar satışa sebep olarak toplam alışverişin %13’ünü oluşturmaktadır.

Sosyal Medya ve Viral Pazarlama

viral pazarlama

Sosyal medya pazarlaması, kullanıcılara sosyal medyada paylaşabilecekleri değerli içerik üretmeye odaklanılan bir pazarlama stratejisidir. Bu yolla görünürlüğün ve web sitesi trafiğinin artması hedeflenir. Bir içeriğin sosyal medya paylaşımları aynı zamanda arama motoru pazarlamasına da yardımcı olarak Google’da üst sıralarda çıkma şansını arttırmaktadır.

Bilgi: Perakende firmalarının %52’si sosyal medya kullanımının satışlara ve gelire olumlu etkisi olduğunu söylemektedirler.

Storytelling

storytelling

Marka hikayesi, tüketicilerle duygusal bağı arttırarak markayı kendilerine daha yakın görmelerini sağlayan bir pazarlama stratejisidir. Hikaye anlatmak sadece rasyonel bilgilerden bahsetmek yerine, markanızın kim olduğunu, neler yaptığınızı, sorunları nasıl çözdüğünüzü hikayeleştirerek tüketicilere sunmanızdır. Bu sayede tüketiciler markanızla bir bağ kurarak kendilerine benzer bularak olumlu duygulara sahip olmaktadırlar.

Bilgi: Bir markayla duygusal bağ kuran tüketicilerin %65’i bağ kurdukları markanın kendisi gibi insanlara değer verdiği için sevdiğini söylemektedir.

Pazarlama Stratejisi Efektif Bir Pazarlama Planı Gerektirir

Hangi pazarlama stratejisini seçtiğinizden bağımsız olarak, pazarlamanın efektifliği onu nasıl uyguladığınıza bağlıdır. Bu sebeple uygulamak istediğiniz stratejinin detaylarını iyice araştırmalı ve hedef kitlenizle uyumlu olacak şekilde uygulamalısınız.